ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 18:30-20:00

Γήπεδο Πολυτεχνείου